Dotace

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Název projektu: Efektivní aplikace principů Age management

Společnost Blue Factory, s.r.o. je nositelem projektu Efektivní aplikace principů Age management (CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009491), který je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního program Zaměstnanost. Náplní projektu je efektivně aplikovat principy age managementu ve společnosti s cílovou skupinou všech pracovníků společnosti Blue Factory, s.r.o.

Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009491

Stáhnout informaci

 

Název projektu: Centrum sdílených služeb BDS

Společnost Blue Factory, s.r.o. je nositelem projektu Centrum sdílených služeb BDS (CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_006/0001808), který je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Náplní projektu je vybudování špičkového centra sdílených služeb. Cílem centra je převzetí řízení a provozu vybraných vnitropodnikových procesů v oblasti ICT u zákazníků s efekty snížení nákladovosti procesů a zefektivnění provozu ICT vč. informačních systémů.

Číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_006/0001808

Contact Us

Copyright 2017 © Blue Factory. All rights reserved.