Dotace

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu: Efektivní aplikace principů age managementu ve společnosti Blue Factory.

Cílem projektu je efektivně aplikovat principy age managementu ve společnosti. Cilovou skupinou jsou všichni pracovníci společnosti Blue Factory, s.r.o. Uplatnění změn díky realizaci přinese optimální prostředí z pohledu age managementu.

Číslo projektu: Z.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009491

Harmonogram projektu: 2.1.2018 – 31.3.2020

Stáhnout informaci

Contact Us

Copyright 2017 © Blue Factory. All rights reserved.


Projekt Efektivní aplikace principů age managementu je spolufinancován Evropskou unií. Více Informací zde.