INNOVATIONS

Bringing success and added value to business of your customers via continuous innovations and new trend adaptation as using artificial Intelligence and machine learning.

CONTACT US NOW

Contact Us

Copyright 2017 © Blue Factory. All rights reserved.


Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu: Efektivní aplikace principů age managementu ve společnosti Blue Factory.

Cílem projektu je efektivně aplikovat principy age managementu ve společnosti. Cilovou skupinou jsou všichni pracovníci společnosti Blue Factory, s.r.o. Uplatnění změn díky realizaci přinese optimální prostředí z pohledu age managementu.

Číslo projektu: Z.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009491

Harmonogram projektu: 2.1.2018 – 31.3.2020

Stáhnout informaci